EveryTongue.com - Turkish Story
  We are trying to obtain the written scripts for our recordings
  Below is a script in Turkish.
  If you have others please e-mail them to us. 
 

Go back
to home
page

  List 1
recordings
listen now
  List 2
recordings
by mail
  List 3
recordings
needed
  Learn
languages
by hearing
  Compare
written
languages
  Read
story from
cassettes
  Project of
the month
Iran ايران
  Help
& contact
info

Başka diller Burayı tıklatın.

Bu bölüm dinleyin (real audio)

Download tam kayıt (mp3)

 
 1. Merhaba Türkçe konuşan arkadaşım.
 2. Her ülkedeki ve her dildeki insanların aynı aileden geldiğini biliyormuydun.
 3. Bu hikaye İncildeki doğru hikayelerden alınmıştır.
 4. Şimdi bu dünyanın hikayesini ve bu yaşamdan sonra nasıl yaşanacağını öğrenmek için oku.
 5. Yalnız bir Tanri vardır.
 6. Tanrı daima vardır.
 7. Tanrı evrenin yaratıcısıdır.
 8. Tanrı yıldızları,ay’I ve bulutları yaratmıştır.
 9. Tanrı melekleri yaratmıştır.
 10. Tanrı bu meleklere Tanrıya hizmet etmekte özgür bırakmıştır.
 
 

 

 

Bu bölüm dinleyin (real audio)
 1. Kibirlenen bir melek vardı ki,o Tanrının yarattığı en güzel melekti.
 2. Bu melek Tanrıya hizmet etmemeyi seçti.
 3. Biz bu kötü meleğe şeytan deriz.
 4. Tanrı şeytanı tahtından kovdu,azletti.
 5. Şeytanı takip eden bir çok melekler isyan ettiler.
 6. Bu melekler Tanrıya isyan ettikleri için onlara cin denir.
 7. Şeytan ve onun cinleri Tanrıya karşı daima savaş yapmakla meşguldürler.
 8. Onlar insanları Tanrıya değil şeytana hizmet ettirmeye çalışırlar.
 
 

 

 
 1. Tanrı dünyayı,bitkileri,hayvanları yarattı.
 2. Tanrı ilk insan ademi yarattı,onu Aden denilen bahçeye koydu.
 3. Sonra Tanrı Ademe bir eş yarattı.Onun adı Havva idi.
 4. Ayrıca Tanrı Adem ve Havvaya Tanrıyı takip etme özgürlüğünü onların kendi özgür iradelerine bıraktı.
 5. Aden bahçesinde Tanrı yürüdü.Adem ve Havv ile konuştu.
 6. Aden bahçesinde bir ağaç vardı ki Tanrı bu ağaçtan Adem ve havvaya yememelerini söyledi
 7. Bir gün şeytan yılan şekline girdi ve Havva ile konuştu.
 8. Şeytan Havvaya yasak ağaçtan yemesini ve Tanrıya itaat etmemesini söyledi.
 9. Adem ve Havva tanrıya eşit olmak istediler.
 10. Onlar yasak meyveden yemeyi ve Tanrıya itaatsizliği seçtiler.
 11. Bu yüzden Tanrı Adem ve Havvayı bu güzel bahçeden kovdu.
 12. Hayat onlar için çok zorlaştı.Onlar kendi yiyeceklerini yetiştirmek ve avlanmak zorunda kaldılar.
 
 

 

 

 
 1. Adem ve Havvanın iki oğlu oldu.
 2. oğullarının birinin adı Habil diğerinin adı Kayin di.
 3. Kayin ve Habil Tanriya hizmet etmek istediler.
 4. Onlardan her biri Tanrıya sunularını hazırladılar.
 5. Kayin kardeşi Habilin sunusunu kıskandı.
 6. Kayin kardeşi Habili öldürdü.
 7. Kayin annesi ve babası Adem ve Havva gibi,şeytan uymuş Tanrıya karşı günah işlemişti.
 8. İncil der ki;Her ve kadın ve erkek günahlarından dolayı Tanrı dan ayrıldı.
 
 

 

 
 1. Adem ve Havvadan sonra bir çok kuşak yaşadı ve öldü.
 2. Nuh ve ailesi hariç bütün insanlar şeytana uyup Tanrıyı unuttular.
 3. Tanrı Nuha bir gemi inşaa etmesini ve her hayvandan bir çift almasını ve bu gemiye koymasını söyledi.
 4. Tanrı bir sel gönderdi ve bütün insanlığı yok etti,Nuh ve ailesi hariç.
 5. Sular çekildiği zaman bu gemi Türkiyenin doğusundaki ararat denilen dağda durdu.
 6. Nuhun ailesi çoğaldı,dünyanın her yeri tekrar insanla doldu.
 
 

 

 
 1. Bir çok nesiller yaşadılar ve tekrar tanrıya karşı isyan ettiler.
 2. Onlar Tanrıya tapınmalıydılar.
 3. Onlar Tanrıya yaşamları için ,yecekler için şükretmeliydiler.
 4. Bunun yerine onlar Tanrısız büyük bir ulus olmak istediler.
 5. İnsanlar bu gün kü Irakta Babil denilen uzun bir kule inşaa etmeye başladılar.
 6. Tanrı babilin insanlarının nasıl kibirlenmeye başladıklarını gördü.
 7. Tanrı insanların dillerini ayırdı,ve her kabilenin ayrı dili oldu.
 8. Böylelikle Tanrının her dili nasıl yarattığını görüyoruz.
 9. Okuyunca Tanrının her dildeki grubu nasıl bereketlediğini göreceksiniz.
 
 

 

 
 1. Bir çok nesil sonra Irakın ur kentinde İbrahim adında bir adam yaşadı.
 2. İbrahim Tanrıyı sevdi ve hizmet etti.
 3. Bir gün Tanrı İbrahime onun soyundan büyük bir ulus yapacağını söyledi.
 4. Yıllarca koyun yetiştirtiler,çadırda yaşadılar ve göçebeydiler.
 5. İbrahim Sara ile evlendi ,İshak adında bir oğulları oldu.
 6. Tanrı İbrahimin imanını denedi.ve ona oğlu İshak I kurban sunmasını istedi.
 7. İbrahim bir sunak yaptı ve oğlu ishak I öldürmek için hazırladıu.
 8. Tanrı ishakın öldürülmesini istemedi.
 9. Bunun yerine İbrahimin kurban olarak sunması için bir koyun verdi.
 10. Kurban kanı insanların günahlarından temizlenmesi için Tanrıya göre çok önemliydi.
 
 

 

 

 
 1. İshak büyüdü ve rebekayla evlendi. Yakup adında bir oğulları oldu.
 2. Yakup Eşha dan daha küçüktü.
 3. Bu yüzden Yakup babasının ailesinin liderliği vermesi için çalıştı.
 4. İshak Yakup a babası için özel bir yemek yaptıktan sonra kutsadı.
 5. Sonra yakup rakelle evlendi.
 6. Tanrı yakup un ismini İsrail olarak değiştirdi.
 7. Yakupun 12 oğlu israilin 12 kabilesi olarak anıldı.
 
 

 

 
 1. Yakup un oğullarından birinin adı Yusuftu.
 2. Yakup yusufu çok sevdi.ona hediye olarak bir elbise verdi.
 3. Yusufun kardeşlerİ Yusufu kıskandılar,ve Yusufu bir köle gibi sattılar.
 4. Yusuf Mısırda bir köle gibi çalıştı.
 5. Tanrı yusufa yardım etti,Yusuf Mısırın en önemli adamı haline geldi.
 6. Ülkede kıtlık vardı.
 7. Yusuf ailesini kıtlıktan kurtardı,ve 12 kabile mısıra taşındı.Yıllarca ve nesillerce orada yaşadılaar.
 
 

 

 1. Sonra bu 12 kabile Mısıra köle oldu.
 2. Tanrı hizmetçisi Musayı bu 12 kabileyi serbest bırakmak için kullandı.
 3. 40 yıl sonra kabileler çölde ve çadırda yaşadılar.
 4. Bu sırada Tanrı musaya konuştu.
 5. Tanrının verdiği emirleri Musa,insanların Tanrıya itaat etmeleri için yazdı.
 6. İnsanlar özel bir çadır yaptılar.Bu çadır kahin lerin Tanrıya tapınma çadırıydı.
 7. Tanrı insanlara birçok emir verdi. Bunlar;çalmayınız,yalan söylemeyiniz ,yalnız Tanrıya ibadet ediniz,putlara tapmayınız gibi…
 8. Tanrı musaya insanlar bu emirleri çiğnerse Tanrıya bir hayvan kurban etmeleri gerektiğini söyledi.
 9. Tanrı bu kurbanlık hayvanları görecek ve insanların günahını affedecekti.
 10. Kurbanlar günahların bir bedeliydi.
 
 

 

 
 1. Tanrı bu 12 kabileyi şimdiki İsrail ve Filistin denilen bölgede bir araya getirdi.
 2. İnsanlar bir kral istedi.
 3. Davut adında bir genç golyat adındaki düşman askerini öldürdü.
 4. Savaşı kazandı ve davut kral oldu.
 5. İnsanlar bir krala sahip olurlarsa bu kralın insanları Tanrıya yaklaştıracağını umuyorlardı.
 
 
 
 
 

 
 1. Davutun Süleyman adında bir oğlu vardı.O da kral oldu.
 2. Süleyman insanların Tanrıya ibadet edebilmeleri için çok güzel bir tapınak yaptı.
 3. İnsanlar bir krala tapınacak bir yere sahip oldukları halde yine Tanrıya karşı isyan ettiler.
 
 
 
 
 
 

 
 1. Tanrı erkeklerin ve kadınların sade yaşamalarını istediği halde onlar şeytana uymaya devam ettiler.
 2. Bazı insanlar Tanrının yerine put yapıp onlara taptılar.
 3. Tanrı insanların Tanrıyı takip etmemeleri halinde başlarına neler geleceği hakkında uyarmak için bir çok peygamber gönderdi.
 4. Bunlardan birisi ilyas peygamberdi ve o Tanrının putlardan daha güçlü olduğunu gösterdi.
 5. Kötü peygamberlerin özel bir gücü yoktu,fakat ilyas Tanrıya dua etti ve Tanrı bir ateş göndererek sunuyu yaktı.
 6. Bu uyarılar olduğu halde insanlar inat ettiler,dinlemekten kaçındılar.
 7. Bir zaman sonra insanlar yok oluyordu,Tanrı insanların kurtulması için bir peygamber göndereceğine söz verdi.
 8. Bu peygamber insanları kurtarmak için bir kurbanlık kuzu gibi olacaktı.
 
 

 
 1. Bu kurtarıcının adı 2000 yıl önce doğan İsa dır
 2. Onun Annesi Meryem dir.Ve onun mucizevi bir şekilde bakireyken İsa ya hamile kalmıştır.
 3. Meryem sonra nişanlısı yusufla evlendi.
 4. İsa betlehemde dünyaya geldi.
 5. İsa çocukluğunu nazarret denilen şehirde geçirdi.
 6. Şimdi bu yerler filistin bölgesindedir.Ve milyonlarca İsa imanlısı oraları ziyaret eder.
 
 
 

 
 1. İsa büyürken evden ayrıldı ve insanlara Tanrıyı nasıl takip etmeleri gerektiğini öğretmeye başladı.
 2. Binlerce insan İsa’yı takip etmeye başladı.
 3. Onlar İsa’nın öğretisininTanrıdan olduğunu biliyorlardı.
 4. İsa bir çok mucize gösterdi.
 5. O hastaları iyileştirdi.
 6. Bir gün büyük bir kalbalık vardı,bu yüzden bazı insanlar felçli bir hastayı çatıdan İsa iyileştirsin diye İsa nın önüne sarkıttılar.
 7. İsa bu adamı yürüttü.
 8. İsa içinde cin olan bazı insanları cinlerden kurtarmak için güç sahibiydi.
 9. İsa insanlara Tanrıyı bütün kalpleriyle sevmelerini ve komşularınıda böyle sevmelerini öğretti.
 10. İsa nın bilgece öğretişleri önceden yazılmıştı.
 11. Bu öğretişleri bu gün incili okursak öğrenebiliriz.
 
 

 
 1. Yahudi liderler İsanın gücüne ve otoritesine inanmadılar.
 2. İsa’GERÇEK YOL VE YAŞAM BENİM,BENİM ARACILIĞIM OLMADAN KİMSE BABA TANRIYA GELEMEZ.’dedi.
 3. Dini liderler bunu duyunca şaşkınlığa düştüler.
 4. Onlar birkaç yalan yanlış iftira hazırlayıp İsayı tutuklattılar.
 5. Romalı askerler İsa yı bir suçlu gibi kırbaçladılar,fakat İsa tamamen suçsuz ve günahsızdı.
 
 
 

 
 1. En sonunda Yahudi insanlar İsa nın öldürülmesini istediler.
 2. İsa diğer suçlulara verilen öldürülme cezası gibi çarmıha gerildi.
 3. İsa bütün yaşamı boyunca hiç günah işlemedi.Buna rağmen insanlar onu bir suçlu gibi öldürdüler.
 4. İsa iki suçlunun arasında çarmıha gerildi
 5. Suçlulardan biri İsaya iman etti ve onun dünyanın kurtarıcısı olduğuna inandı.Hemen İsadan öldükten sonra onu hatırlamasını istedi.
 6. İsa ona ,bu gün benimle birlikte cennette olacaksın dedi.
 
 

 
 1. Romalı askerler İsanın öldüğünden emin olmak için İsanın kalbini mızrakla deştiler.
 2. Bu sırada İsa öldü.Tapınaktaki kutsal perde ortadan ikiye kendi kendine yırtıldı.
 3. Bu Tanrının insanlara kendisini gösterme yoluydu.
 4. İsa kahinlerin tapınakta kuzu kurban etmeye bir son vermek için son kurban olarak bir cevaptı.
 
 
 
 

 
 1. İsa nın bedeni çarmıhtan alınıp bir mezara kondu.
 2. Üç gün sonra mary magdeline isimli bir İsa imanlısı mezara gitti.
 3. O mezarı boş buldu.
 4. Bir melek ona İsanın ölümden dirildiğini söyledi.
 
 
 
 
 

 
 1. Sonra İsa öğrencilerine göründü.
 2. İsa onlara bütün dillerdeki gruplra gidip dünyanın her yerinde onu anlatmaları gerektiğini söyledi.
 3. İsa insanlara iman etmeyi öğretmeyi günahlarından affedilmeyi ve öğretişlerini takip etmeyi öğretmelerini söyledi.
 4. İsa öğrencilerine yeni imanlıları suyla vaftiz etmelerini söyledi.
 5. Su insanın günahlarından arınmasını temsil eder.
 6. Sonra İsa öğrencilerinin gözü önünde cennete gitti.
 7. Şimdi İsa baba Tanrıyla cennettedir.
 8. Tanrı İsa imanlılarını Kutsal ruh ile doldurmuş olup,onun mesajını diğer insanlarla paylaşmak için İsa imanlılarını güçlendirmiştir.
 9. Şimdi dünyadaki her 7 insandan biri İsa imanlısıdır.Onlara hristiyan denir.
 10. Her ülkede hemen hemen her büyük şehirde hristiyan kiliseleri bulabilirsiniz.
 11. İmanlılar bazen zulme uğradıkları için evlerde toplanırlar.
 12. Onlar birbirleriyle bir aile gibi yerler içerler,dua ederler ve incil okurlar.
 
 

 

 
 1. İsa bu dünyadan ayrılmadan önce,öldükten sonra gideceğimiz iki yer olduğunu öğretti.Bunlar cennet veya cehennemdir.
 2. Cehennem çok kötü bir yerdir ki orada şeytan yaşar.
 3. Cennete gitmeyen insanlar cehennemde daima zulme uğrar ızdırap çeker.
 4. Cennet harika bir yerdir,insanlar orada barış içinde sonsuza kadar yaşar.
 5. Tanrı mükemmeldir.Cennetinde günahlı insan istemez.
 6. Bütün insanlar günahlıdır ,bir kişi hariç;
 7. Şeytan çeşitli yollarla ayartmaya çalışıp günaha çağırdıysa da,İsa asla günah işlemedi.
 8. Yalnız İsanın kanı insanları günahlarından temizleyip cennete gitmelerine yardımcı olur.
 9. İsa nın çarmıhtaki kurban oluşu bir köprü gibi,öldüğümüz zaman cennete gitmemize aracılık eder.
 10. İsa nın kanına güvenirsek günahlarımızdan temizleniriz.
 
 

 

 
 1. Öldüğümüz zaman cennete gitmek istiyorsak İsa yı takip etmeliyiz.
 2. İsa nın günahlarımız için öldüğüne iman etmeliyiz.
 3. İsa imanlısı olmak daima kolay değildir.
 4. En kötü ihtimal bu yaşamda cehenneme gitmek fakat sonsuz yaşamı seçmek elimizdedir.
 5. İsa ya dua ederek bir İsa imanlısı gibi yeni yaşamınıza başlayabilirsiniz.
 6. Sevgili Tanrı,iyi olmaya çalıştım fakat günahlarım beni senden ayırdı.
 7. Bir kurban ihtiyacım vardı beni temiz kılacak,kabul edilebilir kılacak,
 8. İnanıyorum ki İsa benim günahlarım için öldü.
 9. Günahlarım için özür diliyorum,kötü şeylerdi ama yaptım çok üzgünüm.
 10. Öldüğümde cennete gitmek istiyorum.
 11. Lütfen beni cehennemden kurtar.
 12. Lütfen beni cinlerden koru.
 13. Beni kutsal ruhunla doldur,böylece düzgün bir yaşam,temiz bir yaşam sürebilirim.
 14. Bana yardım et İsa yı öğrenebileyim ve onu takip edeyim. AMİN
 
 

 

 

 
 1. Dua ettiyseniz ve iman ettiyseniz,kalbinizde aynı şekilde iman ettiyse siz gerçekten bir İsa takipçisi oldunuz.
 2. Tanrının kutsal ruhu şimdi kalbinizde yaşıyor.
 3. Tanrıyla sıksık arkadaşınızla konuşur gibi dua edin.
 4. Tanrıdan yardım isteyin yapacaktır.
 5. Buhikayeleri incilden okuyun.
 6. Bir incil bulun ve her gün çalışın.
 7. Matta kitabından okumaya başlayın.
 8. Diğer İsa imanlılarını bulmaya çalışın ve tanışın.Birbirinizi teşvik edin.
 9. İsa sevgisiyle dolu bir yaşam sürmek sizi daha iyi bir insan yapacaktır.
 10. İnsanlar sizin iyi bir insan olduğunuzu görürlerse onlara söyleyin ,bu İsa sayesinde oldu deyin.
 11. İsa yı takip etmek ailenizin ve dil grubunuzun daha iyi bir üyesi olmanıza yardımcı olur.
 12. Tanrı sizi kendi insanlarınızı bereketlemede kullanacaktır.
 13. Bir isa imanlısı olarak hiç bir kötü ruhtan ve hiç kimseden korkmanıza gerek yok.
 14. Kalbinizde esenlik olsun